Maja Daniels // On the Silence of Myth

Maja Daniels // On the Silence of Myth

Vernissage fredag 5e maj kl.17-20

Galleri Format är stolt att presentera On the Silence of Myth, en utställning av Maja Daniels.

Myter är öppna för tolkningar men vägrar att bli helt låsta. Fotografier fungerar på liknande sätt. Kärnan i det som uttrycks i en bild ligger någonstans i det osedda eller i dess tysta associationer.

År 1667 anklagades den 12-åriga flickan Gertrud Svensdotter för att ha gått på vattnet i Älvdalen. Händelsen markerade början på de svenska häxprocesserna, en period av masshysteri och skräck. Utställningen On the Silence of Myth tar med historien och myten kring dessa händelser in i nutiden och låter den värld där Gertrud levde återuppstå på nya villkor, där utgången av händelserna ännu inte är klar.

I utställningen skapar Maja Daniels nya myter som bygger på de redan befintliga; en strategi som används för att expandera och utmana vissa historiska konstruktioner och för att visa hur ett visuellt narrativ kan återskapa och förändra vårt förhållande till det förflutna, till nuet och till framtiden.

Maja Daniels (f. 1985) är en svensk fotografibaserad konstnär och filmskapare. Med en bakgrund i sociologi är hennes arbete sprunget ur ett engagemang för samtiden, samt ett intresse för hur bilden påverkar oss som individer och samhälle. Hennes samhällsengagerade berättande syns genomgående i hennes verk där gränsdragningen mellan det dokumentära och det fiktiva alltid är hårfin.

Utställningen pågår 5e maj – 11e juni 2023