Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows Lotta Antonsson | Shadows

Lotta Antonsson | Shadows

Vi är glada att presentera Shadows, en soloutställning av Lotta Antonsson!

Lotta Antonssons verk från det senaste decenniet styr mig mot en undran: kan det finnas ett rum där man kan vara ensam tillsammans med andra? Ett eget rum, ett rum så eget att andra kan komma in men utan att kunna störas. Virginia Woolfs egna rum är lite för avskilt för det, eller kanske lite för antitetisk ett offentligt rum. Tveklöst är det nog ändå där som Antonssons bilder av nakna tjejer i naturen börjar, när hon genom att täcka över ögonen på dem antingen symboliskt skapar ett inre rum, eller skapar ett faktiskt rum mellan bilden och betraktaren, mellan den representerade kvinnan och den presenterande akten. Vad som händer där inne är högst oklart, men det som sker mellan betraktaren och bilden sker ju inför våra ögon: kroppen förvandlas från någonting som visar sig och betraktas, till någonting som tar plats på ett väldigt oberört vis. Rent av avvisande, fast utan att ens behöva tänka på att avvisa någon.

[utdrag ur utställningstext av Lars-Erik Hjertström Lappalainen]

Lotta Antonsson, född 1963 i Varberg, är en svensk konstnär, främst verksam inom fotografi, men arbetar även med video, teckning, collage och installation. Hon är bland annat utbildad vid Konstfack i Stockholm och på Konstakademin i Köpenhamn. Antonsson arbetar inom ett politiskt och feministiskt fält och undersöker ofta teman som kön, representation och objektifiering. 2016 tilldelades hon Sten A Olssons kulturstipendium. Antonsson har ställt ut internationellt och nationellt sedan 90-talet då hon etablerade sig som en av de inflytelserika fotografer och konstnärer som utvecklade det dokumentära fotografiet mot ett konceptuellt och iscensatt arbetssätt.

Utställningen pågår 24 september – 7 november