Against the Grain – Ramdas & Danielewitz

Against the Grain – Ramdas & Danielewitz

Vernissage 12 maj, kl 17-20
Artist talk med Anu Ramdas och Christian Danielewitz lördag den 10 juni kl 15
Utställningen pågår 13 maj–18 juni 2017

.

I utställningen Against the Grain tar de danska konstnärerna Anu Ramdas och Christian Danielewitz sig an den radioaktiva miljöförstöringen i Inre Mongoliet. Till följd av de senaste årens teknologiska utveckling pågår just nu en hänsynslös gruvindustri på andra sidan jorden. Med abstrakta fotografier, film och objekt, synliggör konstnärerna komplexiteten kring vår explosionsartade konsumtion av vardagsteknik.

Modern bild- och kommunikationsteknologi har kommit att revolutionera människors sätt att leva. Idag är vårt samhälle mer eller mindre beroende av smart teknik. Datorer, mobiltelefoner, surfplattor, elbilar och vindkraftverk har alla gemensamt att de innehåller så kallade sällsynta jordartsmetaller. Metallerna är oumbärliga då de är starkt magnetiska och ger lågt motstånd i elektriska kretsar. Men i gruvor där de sällsynta jordartsmetallerna utvinns finns också höga halter av det radioaktiva ämnet torium. Det innebär att även restavfallet är radioaktivt och medför stor påverkan på människor och miljö. Halveringstiden för torium är svindlande 14 miljarder år.

I den autonoma provinsen Inre Mongoliet i norra Kina ligger Bayan Obo, världens just nu största gruva för utvinning av sällsynta jordartsmetaller. Varje år genererar gruvan miljoner ton radioaktivt restavfall som förvaras på avfallsanläggningen Weikuang Dam. Med dessa enorma mängder miljöfarligt material och förorenat vatten kan området närmast liknas vid ett gigantiskt mardrömslandskap.
År 2016 reste Ramdas och Danielewitz till Weikuang Dam. Med sig hade de 20 ljustäta kuvert innehållandes svartvita storformatsnegativ. På plats vid avfallsanläggningen sprutande de, med hjälp av en kanyl, in radioaktivt material i kuverten och lät de ljuskänsliga negativen exponeras av strålningen. Efter framkallning visar det sig som dramatiska ljusexplosioner, inte helt olikt kosmiska fotografier eller extrema närbilder tagna inuti människokroppen. De abstrakta fotografierna är förförande vackra, men på samma gång visar de den allvarliga baksidan av vår teknologiska utveckling.

I filmen Against the Grain, som utställningen fått namn efter, ser vi konstnärerna på plats i Weikuang Dam. Klädd i vita skyddskläder sprutar Ramdas in radioaktivt material i kuverten. Vi får också se insekter och smådjur som lever på platsen. Filmen är inspelad med en kamera som tillverkades på 1970-talet då det var vanligt att använda torium för att förbättra glasets optiska egenskaper. De radioaktiva ämnet finns därmed både i platsen de filmar på och i kameran de filmar med. Idag har torium i kameror ersatts av sällsynta jordartsmetaller, men problematiken kring utvinningen kvarstår. Vilka blir de långsiktiga effekterna på miljö och människor? Hur delaktiga är vi som konsumerar dessa produkter i denna pågående miljöförstöring?

.

Anu Ramdas och Christian Danielewitz har arbetat tillsammans sedan 2014. Tillsammans har de visat utställningen Hotel Ararat vid Polistar i Istanbul och gett ut boken White City/Black Desert – Black City/White Desert. Utställningen Against the Grain visades första gången 2016 i en mindre version på Galleri Image i Århus, Danmark.

Anu Ramdas (f. 1980) bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola (2004–2006) och Det Konglige Danske Kunstakademi i Köpenhamn (2006–2011). 2009–2010 var hon utbytesstudent vid The Central Academy of Fine Arts Beijing, Kina. Ramdas har haft separatutställningar vid Danske Grafikernas Hus i Danmark (2016) och C4 Projekcts i Danmark (2015). 2015 deltog hos i Ung Dansk Fotografi vid Fotografisk Center i Köpenhamn. Hon är idag anställd vid fotolaboratoriet på Det Konglige Danske Kunstakademi.

Christian Danielewitz (f. 1978) bor och arbetar i Köpenhamn. Han är utbildad vid Konglige Danske Kunstakademi i Köpenhamn (2003–2009) och genomförde 2009 Research Program vid Center for Contemporary Art i Kitakyushu – Japan. Danielewitz senaste separatutställning Golconda visades på Black Sesame i Beijing (2016). Han har deltagit i ett stort antal grupputställningar däribland Ung Dansk Fotografi 2015 vid Fotografisk Center i Köpenhamn och The Degree of Freedom at -273 Degrees Celsius på Atelier 35 i Bukarest. Danielewitz mottog Niels Wessel Bagges Hæderslegat 2015 och tilldelades samma år Statens Kunstfonds recidency vid Institute for Provocation i Beijing.

.

Utställningen genomförs med stöd av Fondet for Dansk-Svensk samarbejde och Statens Kunstfond.