Styrelse

Styrelse

  • Elin Edenborg, ordförande
  • Andreas Møldrup, vice ordförande
  • Annie Lindberg, ekonomiansvarig
  • Thomas Ihre, sekreterare
  • Philip Ljungkvist, mörkrumsansvarig

Styrelsen kan kontaktas på fotografi[at]galleriformat.nu

Alla föreningens medlemmar är valbara till formats styrelse vid årsmötet. Titta här för mer information om hur du blir medlem.