Skapande skola

Skapande skola

Galleri Format erbjuder workshops för skolklasser, genom till exempel Skapande skola. Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida.

Workshop: Bygg din egen zoetrop!
Ålder: 7-14 år
Plats: Galleri Format, Claesgatan 8, 214 26 Malmö
Tid: Workshopen pågår i 2 timmar
Pedagog: Helena Olsson

 Vad är en zoetrop?
En zoetrop är en liten filmmaskin som uppfanns i början av 1800-talet. I en cylinderformad burk med öppen ovansida sätts en serie bilder med små förskjutningar. När zoetropen snurras börjar bilderna röra på sig och förvandlas till en egen film.

Workshopen
Workshopen inleds med en visning av vår pågående utställning i galleriet. Vi tittar på fotografi och video och får en inblick i hur medier kan användas på olika sätt. Vi samtalar om bildens roll i vårt vardagliga liv och en kortare introduktion till fotografiets historia ges, liksom bakgrunden till hur zoetropen uppfanns.

Eleverna skapar sedan en egen zoetrop med hjälp av papper, tejp, sax, blompinnar, häftmassa och färgpennor. Först väljer de ut ett enkelt motiv att rita, det kan till exempel vara något inspirerat från vår aktuella utställning. Fokus ligger till en början på att göra det så enkelt som möjligt så att eleverna förstår tekniken.

Kunskapsmål
Vi vill ge barnen möjlighet att utforska fotografi och animation ur ett historiskt perspektiv samt ge dem en inblick i samtidskonst och den konstnärliga processen. Genom att arbeta med en enkel teknik för att skapa rörliga bilder får de utveckla sin förståelse för filmmediet. Den aktuella utställningen på [format] kan inspirera dem till att utforska fotografi och film ytterligare. Eleverna ges möjlighet att genom en gemensam genomgång reflektera över sitt eget och andras arbete.

Ladda ner vår informationsbroschyr om workshopen för mer information.
Kontakt: barnochunga[at]galleriformat.nu