Finissage: 3 x Artist talk och visning av utställningen

Finissage: 3 x Artist talk och visning av utställningen

Finissage av SPILL – tre undersökningar av förlust och arv

Lisbeth Johansen | Jenny Lindhe | Martin Magntorn

De tre fotograferna tar oss med i utforskandet av förlust och arv utifrån personliga utgångspunkter. Konstnärernas arbeten är sprungna ur den gemensamma erfarenheten av att ha mist någon närstående. Med skilda tillvägagångssätt gestaltas det ordlösa och i förlängningen komplexiteten i att fullt ut förstå en annan människa.

Finissaget avrundar utställningsperioden med tre kortare artist talks av utställarna samt en efterföljande diskussion.

Arrangemanget är ett samarbete mellan CFF och Galleri Format.

Söndag 24 april, kl 14

Fri entré