Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn

Spill – tre undersökningar av förlust och arv // Lisbeth Johansen / Jenny Lindhe / Martin Magntorn

Vi är glada att presentera Spill – tre undersökningar av förlust och arv med verk av Lisbeth Johansen, Jenny Lindhe och Martin Magntorn.
Vernissage 11 mars kl 17-20

Det är i tiden efteråt vi befinner oss, när orden sinat och kommunikationen brutits. Kvarstår gör platserna som tömts på innehåll, de döda tingen som förlorat sin funktion. Fraserna som fortfarande kan sägas, men som inte når sin mottagare.

De tre medverkande konstnärernas arbeten är sprungna ur den gemensamma erfarenheten av att ha mist någon närstående. Med skilda tillvägagångssätt gestaltas det ordlösa och i förlängningen komplexiteten i att fullt ut förstå en annan människa.

Martin Magntorn (f.1970) är utbildad i fotografi vid Akademin Valand i Göteborg. Han har sin bas i Malmö. I hans arbeten samsas ofta fotografi, skulptur, text och arkivmaterial. Tematiken kretsar kring identitet, förskjutningar och förställning. Hans arbete har visats i både grupp- och soloutställningar i Sverige och internationellt. På Galleri Format fortsätter han nu att utforska hur den subjektiva bilden av närstående kan komma att omprövas i mötet med andra människors upplevelse av samma person. Verken är en fortsättning på projektet Daddy Cool som kretsar kring konstnärens relation till sin far som gick bort 2015.

Lisbeth Johansen (f. 1973) är utbildad på Fatamorgan; Danmarks Fotografiske Billdekunstskole och har en masterutbildning i Visuell Kultur vid Köpenhamns Universitet. Hon är i sin konstnärliga praktik intresserad av tematik som kretsar kring identitet: minnet som gemensam hågkomst, känslor, tro och tabu, trauman och den personliga berättelsen. I The Picture of The Yellow Sun försöker hon att uttrycka känslan av förlorade minnen och affekt genom rekonstruktion. I ett abstrakt, poetiskt och emotionellt fotografiskt universum återskapar hon minnet av sin borgångna pappa som led av schizofreni. Titeln The Picture of The Yellow Sun refererar till ett av pappans måleri som inte längre är i hennes ägo och projektet är uppbyggt kring den vaga känslan av vad som har gått förlorat.

Jenny Lindhe (f.1974) arbetar som konstnär och curator. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig ofta för känsliga ämnen som tar avstamp i en personlig erfarenhet men som i förlängningen ges en allmän giltighet. Så också i hennes senaste arbete Tingen som behandlar psykisk sjukdom, självmord och undanstuvad sorg. I ett samhälle där psykisk sjukdom och självmord är tabu får ofta de efterlämnade sakerna en på samma gång upphöjd och stigmatiserad betydelse. I verket Tingen förevisas dessa döda föremål, de som mist sin funktion men ändå vänds och vrids i jakten på ett svar.

Utställningen pågår 12 mars – 24 april

 

Utställningen är genomförd med stöd av Malmö Stad, Kulturrådet, DJ:Fotograferne Ophavsretfonden och L.F. Foghts fond.