[Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting [Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting

[Fönsterutställning] – Johan Andrén / Bland andra ting

3 juni – 8 august

Under sommaren kommer vi återigen att presentera en sommarutställning i galleriets fönster. Medan huvudutrymmet i galleriet tar en paus mellan mitten av juni till mitten av augusti kommer du att kunna se Johan Andréns nya verk Bland andra ting i våra stora fönster som vetter mot Claesgatan.

I Andréns fotografier avbildas små objekt som är svåra att namnge, tillsammans med bitar av växter, frukter och vardagliga småsaker. Tingen är arrangerade för att leka med färg och form istället för att iscensätta en berättelse, och i en del av bilderna har den fotografiska akten liksom distraherats. Verket kretsar kring tingen vi omger oss med dagligen, men provar en ny blick på dem: en blick utan symbolik och narrativ.

Platsen som bilderna installerats på, skyltfönster i Malmös stadskärna, placerar också verket mitt i konsumtionskulturen. På ett sätt härmar Andrén reklamens bilder och displayer som uppmanar oss att hela tiden köpa fler saker, men samtidigt kontrasterar han desamma, genom att endast presentera tillsynes värdelösa saker och inte använda dem som symboler.

Det finns kanske något befriande i att inte tillskriva tingen något mer än det som kan ses hos dem, både för tingen själva och för betraktaren. ”Att se är att glömma namnet på tinget en ser”, men kanske kan också avsaknaden av ett namn få oss att se.

Johan Andrén (f. 1991, Sverige) är en bildkonstnär som jobbar med flera medium, men med fotografiet som centralt tema. Andrén använder ofta funna bilder och objekt i sina installationer, vid sidan av egna fotografier, text och video. Andrén är mer intresserad av fotografiet självt, än att använda det för förmedling. I det upplever han en nästan magisk tudelning: han ser på fotografiet men samtidigt åkallar det något annat som inte fysiskt är där. I sitt arbete så försöker han peka på bildens fysiska varande, bland annat genom olika grafiska processer. Han smutsar ner fönsterrutan så att den blir synlig, och inte bara det som vi ser genom fönstret.

Utställningen är en del av Copenhagen Photo Festival 2021