On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin

On This Day | Klara Källström & Thobias Fäldt tillsammans med Thomas Sauvin

Vi är glada att presentera vår nästa utställning On This Day , ett samarbete mellan Göteborgsbaserad duo Klara Källström & Thobias Fäldt och den franska konstnären och samlaren Thomas Sauvin.

Utställningen öppnar den 8 maj och pågår till den 13 juni.

I On This Day utgörs av ett möte mellan det kinesiska arkivet Beijing Silvermine och den angloamerikanska databasen onthisday.com. Genom historiografens perspektiv ställer fotograferna Klara Källström, Thobias Fäldt och Thomas Sauvin sig frågan; varför vet vi så lite om det ena, och så mycket om det andra?

Fotograferna placerar sitt arbete i skärningspunkten mellan estetik och kritisk, arkivisk praktik. Med sin undersökning vill de rikta ljus mot möjliga scenarier där den hegemoniska ordningen – vem som i framtiden kommer att skriva historien, är under omförhandling.

Fotografiet i det s.k post-fotografiska tillståndet öppnar inte bara upp för en diskussion om mediets ontologi, nämligen vad det är, utan även vad det gör. I denna kontext infinner sig även frågan vilken roll/roller fotografen antar. I On This Day är fotografens uppgift den av en medlare som befinner sig mellan två källor av information, den visuella och den textbaserade, men även i angelägenheten om vem som äger tolkningsföreträdet. Ludwig Wittgenstein uttryckte det på följande sätt i sin beskrivning av hur språket begränsar vår förnimmelse av världen, “Det vi inte kan tänka kan vi inte tänka, därför kan vi inte säga det vi inte kan tänka”

Den konceptuella utgångspunkten för On This Day ligger i hur de två arkiven hanteras som empiriskt material och den grafiska formen följer den logik som kartläggningen av arbetet resulterat i. Fotografiska kopior med datumstämpel från Beijing Silvermine har placerats i en mall där informationen från onthisday.com infogats i förtryckta kolumner. Enligt onthisday.com finns händelser av större historiskt intresse, s.k. Event of Interest, och i dokumentet har de markerats i gult. Kombinationen av bild och text utgör de 100 original som presenteras i utställningen och den kommande boken är en faksimilutgåva av originalen.

Den geografiska utgångspunkten för det visuella materialet, bilder från Kina i kombination med historieskrivning fokuserad på angloamerikansk kultur som bär på implikationer av att detsamma är att betrakta som något allmänt, adresserar frågor om historiografins natur. Genom visuella och textuella krockar, projektets banala enkelhet och redovisande karaktär vill Klara, Thobias och Thomas visa på en möjlighet för fabulering. De vill ge plats för en tredje bild, den som de menar uppstår när text och bild hamnar på kollisionskurs med varandra, ett utrymme där vi tillåts att kritiskt förhålla oss till vad vi utgår från när vi talar om något som vårt kollektiva förflutna.

On This Day är resultatet av ett samarbete mellan Klara Källström & Thobias Fäldt och Thomas Sauvin som inleddes 2017 under Klara och Thobias vistelse på konstnärsresidenset La cité internationale des arts i Paris. Klara och Thobias är numera baserade i Göteborg där Klara undervisar i fotografi på HDK-Valand vid Göteborgs universitet. Klara och Thobias har arbetat tillsammans sedan 2005 och står b.la. bakom publiceringsplattformen B-B-B-Books och galleriprojektet FG2. Thomas Sauvin är bosatt i Paris och Beijing och har tidigare arbetat med Londonbaserade arkivet The Archive of Modern Conflict. 2007 grundade han Beijing Silvermine som till dags dato består av 850.000 fotografiska negativ insamlade från återvinningsstationer runtom Beijing-regionen i Kina och som omfattar åren efter kulturrevolutionen, från kompaktkamerans intåg 1985 fram till introduktionen av digitalt fotografi vid 2005.

Under våren 2021 har Klara, Thobias och Thomas belönats med Hassebladstiftelsens fotobokstipendium vilket bistått dem i produktionen av On This Day. Boken hoppas vara klar mot slutet av utställningsperioden.