Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes Sculptural Landscapes

Sculptural Landscapes

SCULPTURAL LANDSCAPES
curaterad av Trine Stephensen (NO)

Medverkande konstnärer:
Ditte Knus Tønnesen (DK)
Emma Bäcklund (SE)
Inka & Niclas (FI/SE)
Mathias Kruse Jørgensen (DK)
Miriam H Nielsen (DK)

Natur och landskap är kanske ett av konsthistoriens mest etablerade motiv, dem har inspirerat både avbildningar och filosofisk tanke, från grottmålningar till romantiken och framåt. Dock idag, trots tillkomsten av moderna tekniker och teknologisk utveckling, förbises verk med dessa motiv alltför ofta om de närmats för konventionellt.

Ur ett mänskligt perspektiv finns det få aspekter som är neutrala med denna biosfär vilken vi är universellt bundna till och påverkas av. Landskap––som upprätthåller livsmiljöer, berättelser och ekosystem––innehåller myckenhet. Det är konstnärens roll som berättare att sakta mejsla bort dessa stora vidder, att blottlägga de kompositioner och sammanlänkningar som annars kan undgå allmänhet. För att bryta sig loss från trötta troper och perspektiv måste därför bildskapare vara medvetna om sitt inflytande över allmänhetens fantasi och avsiktligt välja hur de förmedlar bilder—vad försöker de berätta?
Konstnärerna vars verk visas i denna utställning vittnar om den uppsjö av möjliga betydelser som landscapes/landskap håller. Även om idéerna som konstverken hanterar här är grupperade under titeln Sculptural Landscapes så skiljer de sig vilt i form, trots sina ursprung från relativt närliggande regioner inom Skandinavien. Alla av dem erkänner fotografiets potential som en källa till experimentellt och konceptuellt arbete. Därför utgör kameran ofta bara en bråkdel av de verktyg som används vid skapandet av konstverken, vilka väller ut från den fotografiska ramen och tar sig an andra materiella former så som installation och blandtekniker.

Som samtidskonstnärer är det inte ovanligt för dem att röra sig över olika disciplinära linjer. Men denna ihopsättning av konstnärer är sammanlänkade i deras beslut att väva in sina fotografiska processer i berättelsen: verken uppmärksammar varje konstnärs strategi där de ingriper och manipulerar sina bilder på ett konstnärligt sätt. Visade tillsammans tar verken på sig nya betydelser, de bildar frågor och pussel som betraktaren lekfullt kan avkoda––vad är syftet med att ordna dessa bilder och objekt i denna ordning? Var inom detta utökade landskap kan jag placera mig själv? Där konstnärer inom denna tradition en gång brottades med stora idéer närmar sig dessa konstnärer sitt hantverk med mer blygsamhet, utan några illusioner om att en bild kan svara på alla livets frågor. Därmed avslöjar de ovanliga störningar och processer som lyfter fram viktiga perspektiv, vilka de paketerar i graciösa kompositioner och skulpturala former.

– Georgie Sinclair

Utställningen pågår 15.1 – 28.2 2021

Utställningen genomförs med stöd av NORDISK KULTURFOND