Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers

Kristina Bengtsson | Michala Paludan – Soft Layers

Vernissage under Malmö Gallerivecka
torsdag 24.9 kl 12-20
Utställningen pågår 24.9 –8.11 2020

I en tid då fotografiet återigen genomgår en radikal förändring utgår Bengtsson och Paludans utställning Soft Layers från fotografiets historia för att diskutera vart det är på väg. Precis som 35mm-kamerans bärbarhet drev fram ett helt nytt sätt att se världen, såsom 1920-talets The New Vision rörelse, har den digitala teknologin både ändrat och demokratiserat sättet vi använder och konsumerar mediet idag. Soft Layers ser fotografiet som ett språk i konstant flux och ställer sig frågor kring vad som går förlorat och vad som blir vunnit med varje nytt skifte i dess vokabulär.

Kristina Bengtsson har vid sidan av sin praxis arbetat som tekniker vid olika fotolaboratorier i Skandinavien. Michala Paludan har under de senaste åren undervisat i konstfotografins teori och historia. Mötet mellan dessa två perspektiv, samt en intimt förståelse för mediet, är där utställningen tar sin utgångspunkt.

Bengtsson arbetar med fotografi, skulptur och text. Med sociologi som hennes huvudsakliga intresseområde använder hon ofta vardagliga föremål kombinerat med popkulturella referenser för att aktivera ett kritiskt engagemang kring representation och förståelse. Paludan arbetar med fotografi, installation och text. Hennes arbete kretsar kring frågor om hur makt produceras, manifesteras och förhandlas i det politiska landskapet. I verket som presenteras på Format använder Paludan sin egen personliga historia för att reflektera kring familj, fotografi och makt.

Under utställningens gång kommer Paludan och Bengtsson att bjuda in publiken till att delta i tre gruppläsningar. Under dessa kommer de att titta på tre centrala punkter i fotografiets utveckling och gemensamt diskuterar hållningspunkter och riktningar. Varje session leds av Bengtsson och Paludan där de kommer att använda sina verk i utställningen som referenser och ankare för diskussionen. Varje session kommer vara cirka två timmar med pauser. Under utställningsperioden kommer texterna att finnas tillgängliga på Galleri Format och efter varje session tilläggs anteckningar från gruppläsningarna till text samlingen.

Gruppläsningarna hölls vid följande tillfällen:

lördag 26e september kl 14

torsdag 8e oktober kl 18

torsdag 22e oktober kl 18

Fri entré. Antalet platser är begränsade, platsbokning:
fotografi[AT]galleriformat[DOT]nu

Med stöd av Nordisk kulturkontakt