Hanna Tuulikki – Horo hì hó

Hanna Tuulikki – Horo hì hó

Vernissage under Malmö Gallerinatt, lördag 29.9 kl 18-24.
Utställningen pågår 29.9 – 11.11 2018

Hanna Tuulikki är en konstnär, kompositör och performer baserad i Skottland. Hon arbetar med röst och rörelse som uttryck, för att återuppföra och ge nytt ljus till traditionella narrativ. I tvärvetenskapliga projekt undersöker hon kroppslig kommunikation – bortom och före ordet. Tuulikki har ett särskilt intresse för mimesisbegreppet inom olika musik- och danskulturer. Hennes arbete utforskar folksagan, minnet, ritualen och teknologi i vissa specifika miljöer. Mot bakgrund av den samtida förståelsen för naturecultures och genusperformance, rör sig hennes verk mitt emellan det mänskliga och det mer än mänskliga, mellan manligt och kvinnligt, mellan gammalt och modernt. Ljudkroppen blir en mötesplats mellan självet och världen.

Tuulikkis innovativa praktik tar sig skilda uttrycksformer: platsspecifik performance, audiovisuell installation och interaktiva nya media. Den bildar ett mönster eller en struktur med inslag av vokalkomposition, koreograferade gester, ikonisk kostym och äldre handskriven notskrift. ​Hennes arbete har beställts av och presenterats av visuella, musikaliska och scenkonstnärliga organisationer i Storbritannien, Europa, USA, Indien och Australien.

Hanna Tuulikki (f. 1982) bor och är verksam i Glasgow, Skottland. Hon har studerat vid Glasgow School of Art’s Environmental Art department och tog sin examen 2006. Horo hì hó är Tuulikkis första separatutställning i Sverige.