Facade – Bjarni Tor Petursson

Facade – Bjarni Tor Petursson

Vernissage lördag 11.8 kl 14-17
Utställningen pågår 11.8 – 16.9 2018

.

Bjarni Tor Peturssons (IS) konstnärskap tar oss in i en värld som är både främmande och bekant. Suggestiva filmer och fotografier visar kulisser, konstgjorda rum och artificiella miljöer. I långsamma sekvenser där tystnaden tycks eka, utforskar Petursson yttre och inre tomrum.

Flera av verken i Facade äger rum efter stängningstid. Bland konstgjorda djur, skulpturer av sagoväsen, syntetiska växter och ventilationsrör råder en kompakt stillhet. Kulissens funktion är tillfälligt inaktiverad, men kvar finns rummets laddning. Mitt emellan fiktion och verklighet öppnar sig ett mellanrum, en glipa i tiden. Liksom i flera av Peturssons tidigare verk spelar mörker och djup en central roll. Med mattsvarta träskivor isolerar och kontrollerar han ljuset. De bildar en illusion – ett fiktivt mörker som ersätter det verkliga. Träskivorna återfinns också i utställningen och blottlägger synvillan. I Peturssons arbeten är verkligheten en skala i konstant förändring.

.

Bjarni Tor Petursson (f. 1979) bor och är verksam i Helsingborg. Han är utbildad vid Malmö Konsthögskola 2011– 2013 och Icelandic Academy of the Arts 2009 – 2011. Sedan dess har han haft utställningar vid bland annat Galleri Obra i Malmö (2017), Reykjavík Art Museum (2015), Galleri Nicolai Wallner i Köpenhamn (2015) och AROS i Århus (2014). 2015 mottog Petursson stipendium från Aase & Richard Björklunds fond samt Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium.