Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual) Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual) Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual) Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual) Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual) Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual) Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual)

Gustavo Perillo Nogueira – Kinship studies (traces of a cannibal ritual)

Vernissage 6 maj 2016 kl 17-20
Utställningen pågår 6 maj – 12 juni 2016

.

“Totempåle: monumentala skulpturer karvade på pålar, stolpar eller pelare med symboler eller figurer gjorda av stora träd, av ursprungsbefolkningar. Ordet totem härstammar från det Algokinska (troligtvis Ojibwe) ordet odoodem [oˈtuːtɛm], ”hans släktsskapsgrupp”. Totempålar är inte religiösa objekt, men kommunicerar viktiga aspekter av inhemska kulturer. Utskärningarna kan symbolisera och högtidlighålla kulturella trosföreställningar och återberätta kända legender, klaners härstamning, eller viktiga händelser. Pålarna kan också fungera som arkitektoniska föremål, så som välkomsttecken för besökare av en by, begravningskärl för kvarlevor av avlidna förfäder, eller ett medel för att offentligt håna en annan person. På grund av komplexiteten i den symboliska meningen bakom utskärningarna i en totempåle, så ligger deras placering och innebörd i åskådarens kännedom samt koppling till figurernas betydelse.”
– Utdrag från Wikipedia, mars 2016 (översatt).

Gustavo Perillo Nogueira föddes 1974 i Lagoa da Prata, Brasilien och har bott i Göteborg sedan 2005. Hans verksamhet kretsar kring hans process av identitetsuppbyggnad under hans övergång mellan svensk och brasiliansk kultur. Under de senaste åren har Perillo jobbat med idéen om kulturell kannibalism som metod för att utforska den erfarenheten.

I Kinship studies (traces of a cannibal ritual) jobbar Perillo med symbolismen kring totempålar i relation till samtiden, med det mångkulturella bostadsområdet Pennygången (där Perillo bor) som utgångspunkt och material – skulpturerna som visas i galleriet är gjorda med objekt hittade på containers i området. Hyreslägenheterna på Pennygången byggdes under början av 1960-talet i Göteborg som en del av Sveriges “Miljonprogram” och har blivit idag en symbol för den gentrifieringsprocess som pågått i Sverige under senaste åren.”

.

Gustavo Perillo Nogueira har läst kandidat- och masterprogrammet på Högskolan för Fotografi vid Göteborgs Universitet (nuvarande Akademin Valand / Fotografi) 2006-2011. Han har ställt ut vid bl.a. Röda Sten Konsthall, Hasselblad Center, Göteborgs Konsthall, Fotografins Hus, Liljevalchs Konsthall och Galleri Konstepidemin.