Paula Muhr – She Hears Music

Paula Muhr – She Hears Music

Vernissage 4 mars 2016 kl 17-20
Utställningen pågår 4 mars – 24 april 2016

.

Genom sin forskningsbaserade konstnärliga verksamhet, undersöker Paula Muhr de sociokulturella aspekterna av konstruktion av sexualitet, kön, lust och normalitet. I sin utställning She Hears Music, fokuserar Muhr på det svårfångade fenomenet hypnos som et mentalt tillstånd kännetecknad av en delvis upplösning av ens identitet, förlust av självkontroll och en emotionell överdrift. Förbindelsen med den yttra världen kan i detta drömlika tillstånd destabiliseras och ersättas av en hypnotisk föreslagna förändringar i uppfattningen av syn och ljud och i hur man upplever smärta.

Muhrs källmaterial är avskrifter från vetenskaplige experiment, och hennes utställning suddar med avsikt ut skillnaderna mellan antydan och manipulation, autonomi och undergivenhet. Utställningen utforskar även den inneboende styrkan i bilderna, orden och ljuden som vanligtvis används i framkallandet av hypnos.

.

Paula Muhr är bildkonstnär och forskar som arbetar i Berlin. Hon har studerat fotografi och komparativ litteraturstudier i Beograd, Serbien, och vid Academy of Visual Arts i Leipzig. Hon är för närvarande doktorand på Institute of Art History and Visual Studies vid Humboldt University i Berlin. Muhrs verk visas här för första gången i Sverige. Hon har tidigare haft utställningar vid bland annat Fotogalerie Wien, Museum auf Abruf i Venedig, GRASSI Museum i Leipzig, Museo Municipal de Bellas Artes i Tenerife, Centre national de l’audiovisuel i Luxembourg, the Triennale di Milano, the Musee d’Art moderne et d’Art contemporain i Liege och vid Shenzhen Fine Art Institute i Kina.

SheHearsMusik_AnimGif.gif

Med stöd från

ifa_mit_rgb