Susa Templin – Through the Backdoor to the Indoors

Susa Templin – Through the Backdoor to the Indoors

Vernissage 5 augusti 2016 kl 17-20
Artist talk med Susa Templin, 6 augusti kl 14
Utställningen pågår 5 augusti – 11 september 2016

.

Den tyska konstnären Susa Templin använder fotografi för att utforska upplevelsen av rum och platser. Hennes konstnärskap präglas av en spontan och lekfull process som öppnar utrymmens begränsningar för vidare möjligheter. I storskaliga installationer, handkopierade fotografier och skulpturer dekonstruerar hon den fotografiska bilden. Hon fotograferar, framkallar och kopierar analogt, kombinerar med teckningar, skapar collage och fotograferar på nytt; hon arbetar med multipla dubbelexponeringar och laborerar i mörkrummet. Med en till synes enkel collageliknande metod konstruerar Templin nya verkligheter som överlappar varandra, både fysiskt och psykologiskt.

I Through the Backdoor to the Indoors på fotogalleriet [format] fokuserar Templin på utrymmen i rum och lägenheter. Fönster, dörrar, gardiner och hörn är avbildade: interiör från rum som för de flesta av oss är välbekanta och allmänna. Samtidigt är det personliga platser som bär på berättelser om människans privata sfär. I flera verk syns eller skymtar Templins egen kropp i rummet. I ett ser vi henne liggandes på sängen, i ett annat syns hennes hand när hon håller upp en bild för avfotografering. Konstnärens blick blir därmed vår när hon testar våra invanda sätt att se på rummets funktion. Som i ett puzzel kan betraktaren följa Templins rumsliga undersökningar: hennes fotografier förekommer två, ibland tre gånger i utställningen i olika utföranden, färger och storlekar.

För denna utställning är galleriet uppdelat i två rum. I första delen av utställningen visar Templin utrymmen som är de- och rekonstruerade fysiskt, för hand. Stora och mindre collage tillsammans med modeller av rum på pedistaler samt fotografier av modellerna, visar ett tredimentionellt utrymme som skapats genom att använda fotografi på ett skulpturalt vis. Vi möts av verket Folded Space: en installation med fotografier som täcker två väggar i ett stort collage. Bildernas hörn och kanter, liksom dess motiv, böjer sig ut i utställningsrummet och skapar olika lager av rumsliga verkligheter.

I det bakre rummet presenterar konstnären konstruktioner och dekonstruktioner av rum, skapade direkt i kameran samt i det analoga mörkrummet. I verket Light in a Room, som består av tolv fotokopior av ett fönster har Templin experimenterat med vår uppfattning av ljusets färgtemperatur. Med ett och samma negativ leker hon med färgfilter i mörkrumsprocessen. Resultatet är en serie bilder där ljuset från fönstret förändras från en varm gul till en blåskimrande ton som om ljustemperaturen vore naturligt skiftande.
Collageverket Chair, Night, Summer består av sju bilder som tillsammans visar en trästol fastklämd i ett öppet fönster, som om den är på väg att fly ut. Delar av stolen förekommer också i andra verk, som en påminnelse om att allting skiftar beroende på hur vi ser det.

.

Susa Templin (f. 1965) är verksam i Berlin och Frankfurt/Main. Hon är utbildad vid Hochschule der Künste i Berlin samt Städelschule -Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt /Main (1989-1994). Hon har haft en mängd separatutställningar, bl.a. vid Künstlerhaus Bethanien i Berlin (2015), Reiss-Engelhorn Museen/Zephyr i Mannheim (2013) och Berlinische Galerie- Museum of Modern Art, Berlin (2007). 2003 färdigställde hon Indoor Landscapes, en permanent installation vid Kunsthalle Mannheim. Templin har mottagit en rad priser och stipendier, bl.a. Welde-Kunstpreis fuer Fotografie – tilldelat av Florian Ebner och Luminita Sabau (2013) samt Kunst-Fonds Bonn (2012). Through the Backdoor to the Indoors är Templins första separatutställning i Sverige.

.

Läs recensionen i Sydsvenskan av Carolina Söderholm här.

.

Utställningen genomförs med stöd av Tyska Ambassaden, Stockholm

_p_c.eps