Axel Antas – Long Player Axel Antas – Long Player Axel Antas – Long Player Axel Antas – Long Player Axel Antas – Long Player Axel Antas – Long Player

Axel Antas – Long Player

Vernissage 6 maj 2016 kl 17-20
Utställningen pågår 6 maj – 12 juni 2016

.

Den finländske konstnären Axel Antas arbetar med naturen och landskapet som utgångspunkt. I sitt konstnärskap undersöker och iakttar han människans förhållande till naturen och vår existens i den. Hans verk kan vid första anblick ses som en klassisk hyllning till naturens inre mystik, men vid närmare titt framkommer spår av människans närvaro i den, ofta skapade av konstnären själv. Genom att utföra handlingar och experiment i naturen, t.ex. i form av fragila skulpturer eller objekt, ställer han frågor om vår uppfattning av tiden, minnen och människans behov av att förstå sin omgivning.

I separatutställningen på fotogalleriet [format] presenterar vi Axel Antas senast producerade verk: Long Player. Här har konstnären skapat en installation för observation av landskapets och tidens obönhörliga förändring. Installationen består av tre synkroniserade projiceringar, ett ljudspår och en serie fotografier. Hela verket utgår från en stor cirkulär trästruktur, byggd av Antas själv, i ett skogsområde i södra Finland. Konstruktionen är skapad som ett redskap för att spela in filmmaterialet till installationen, men kan också ses som en tillfällig skulptur mitt i skogen. I nio separata inspelningar som gjorts under olika tider på året och på dygnet, filmas det landskap som omger strukturen. Kameran rör sig långsamt runt i en konstant och oupphörlig rörelse. I installationen visas filmerna sida vid sida. Samma landskap kan ses på sommaren, våren och vintern parallellt och bildar en berättelse utan början, mitten och slut. Filmerna är inspelade med 16-millimetersfilm och som en fortsättning på den cirkulära rörelsen har Antas använt filmens fysiska egenskaper för att bestämma trästrukturens sammansättning: en filmrulle är totalt 122 meter lång och kan spela in 11 minuter film. Strukturen är därmed 122 meter i omkrets och kameran rör sig runt på 11 minuter.

Vid sidan av installationen finns ett fotografi av Antas trästruktur. Den står där, mitt bland alla träd och granar som en lämning efter människans strävan att behärska. Men kunskapen om det eviga kretsloppet gör att vi vet att detta bara är en tillfällig skulptur. I sinom tid kommer naturen ta tillbaka materialet och låta det återgå i den cirkulära rörelse som livet på jorden innebär.

I utställningen finns också en serie mindre fotografier med svarta hål i mitten. Det är 16millimeters-kameran som på sista rutan av filmen skapat ett brännhål. Ljudspåret spelas upp från en vinylspelare placerad på golvet i galleriet. Det är en sammansättning av upptagningar från skogen gjorda direkt efter varje filminspelning och spelas i en oavbruten loop.

.

Axel Antas (f. 1976) bor och arbetar i Finland. Han är utbildad vid Goldsmith College i London och har under tre år (2013-2016) varit residenskonstnär vid Pro Artibus residensprogram Villa Snäcksund i Ekenäs, Finland. Han har haft flera separatutställningar bl.a. vid Sinne i Finland (2015), Galleria Heino i Finland (2014) och Rokeby gallery i Storbritannien (2011). Antas finns representerad i flera offentliga samlingar, bl.a. hos Helsingfors Konstmuseum, Houthoff Buruma i Holland och Kiasma – museet för nutidskonst i Finland.

.

Läs recensionen i Sydsvenskan av Carolina Söderholm här.