Floating Point

Floating Point

Vernissage lördag 12 november kl 14-17
Kl 15 öppnar Niclas Östlind utställningen med en presentation
Jere Aalto, Anne Broe Kristensen, Cian Burke, Kerstin Hamilton, Stefan Jensen & Hannah MacFarlane, David Magnusson, Kalle Sanner
Utställningen pågår: 12 nov – 18 dec 2016

.

Med utställningen Floating Point är vi mycket glada över att fortsätta vårt samarbete med studenter vid Akademin Valands masterprogram i fotografi. För andra året i rad visar vi fotografer som mycket snart är på väg ut i den svenska och internationella konstvärlden. I år inkluderar vi även tre av skolans lärare och vill med det ge en mer heltäckande bild av var Akademin Valands masterprogram i fotografi befinner sig just nu.

.

”Gemensamt för de verk som visas i utställningen Floating Point är att de befinner sig i den rörelse som ett pågående arbete skapar. Det handlar sällan om en rak resa från punkt A till punkt B, utan är en färd som tar oväntade omvägar, stöter på hinder och hamnar i återvändsgränder, men där det också sker plötsliga genombrytningar och snabba förflyttningar – intressant nog ofta när man minst anar det. För konstnärliga processer spelar återkomster en central roll och man ser sig inte sällan ståendes vid utgångspunkten, för att snart upptäcka att det faktiskt har hänt saker på vägen.

Fyra av de medverkande i Floating Point är andraårsstudenter på masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand: Jere Aalto, Cian Burke, Anne Broe Kristensen och David Magnusson. Vad vi ser i deras fall är resultatet av ett arbete som antingen påbörjades innan studierna, eller har inletts under de senaste tre terminerna. Oavsett när processen tog sin början har verken formats av en växling mellan enskilt arbete och kritikklasser i grupp, men också i samtal med handledare och i möten med gästande konstnärer. Presentationen på [format] är en utställning i sin egen rätt, men också en viktig anhalt på vägen mot en bestämd destination: deras individuella examensutställningar. De äger rum på Akademin Valand i mars och april 2017 och för den som är intresserad kommer möjligheten finnas att – på plats eller på nätet – ta del av var arbetena befinner sig då.

I Floating Point visar även några av lärarna på programmet pågående arbeten: Kerstin Hamilton, Kalle Sanner och Stefan Jensen, som i sitt projekt samarbetar med konstnären Hannah MacFarlane. Lärarnas bidrag är delar av pågående undersökningar och doktorandprojekt och kommer i ett par fall att materialiseras i bokens form.

För att lyfta fram processens betydelse och karaktär har alla medverkande blivit intervjuade om vad de visar och hur dem ser på sitt arbete. Filmerna kan ses på utställningen och på nätet. Jag ställde frågorna och vid kameran fanns filmaren Camilla Topuntoli.”

Niclas Östlind
Fil. dr. i fotografi och ansvarig för masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand

.

Utställningen genomförs i samarbete med Akademin Valand

akademin valand