Mette Juul – Steder Vi Ender 16/1-22/2

Mette Juul – Steder Vi Ender 16/1-22/2

Fascinationen och intresset för döden och livets slut förenar oss människor. Att det ska komma en tid då vi inte längre lever är för många ett av livets innersta mysterium och samtidigt en naturlig förutsättning för vår existens.

Utställningen Steder Vi Ender av Mette Juul består av ett videoverk, en ljuslåda och fotografi. I videon The Death Call får vi se en begravningsentreprenör som omsorgsfullt förbereder ett lik inför visning på begravningen. Förberedelsen är den avlidnes sista mänskliga kontakt. Det är ett noggrant arbete att lägga håret, sminka, klä liket och göra det klart för att de anhöriga ska se kroppen en sista gång. Videon är vacker och respektfull, men samtidigt störande och stundom obehaglig.

Ljuslådan visar en bild från samma rum som begravningsentreprenören arbetar i. Som kontrast till videon kan stillbilden förhålla sig till rummet och dess funktioner på ett annat sätt. Bilden visar rummets enkelhet i motsats till den komplexitet som finns i handlingen som utförs i videon.

Utställningen tar utgångspunkt i konkreta och mentala platser. Juul har under flera år arbetat i North Dakota, USA och visar i utställningen visuellt material från platsen. Hennes närvarande iakttagande av händelsens skeende är påtaglig och näst intill greppbar. Det dokumentära berättandet är grundläggande i hennes verk, ingeting är iscensatt. Brännpunkten i Juuls konstnärskap är berättande och föreställningen om det definitiva slutet.

Mette Juul är född i Randers, Danmark 1977. Hon har studerat vid Glasgow School of Art 2005 och Royal College of Art 2009. Juul har ställt ut såväl i Danmark som internationellt, senast i Teheran, Iran. Hon har i flera omgångar mottagit stöd från Kunststyrelsen, Danmark.

Vernissage fredag 16 jan 2015 kl 17-20!
Varmt välkomna!