Lotte Fløe Christensen – Jeg holder det oppe 6/3 – 26/4 2015

Lotte Fløe Christensen – Jeg holder det oppe 6/3 – 26/4 2015

”Jeg holder det oppe

…säger jag, samtidigt som vinden blåser och vill något annat.”

Trädet lutar ned över berget, stativet håller den uråldriga pelaren upprätt, tejpen sitter inte länge på den grova muren, och presenningen som en gång blev sköljd ned genom ravinen kan inte komma vidare. En hand håller olika delar av trä och sten framför kameran. Skulpturen på podiet är egentlig inte en skulptur, utan en avklippt gren från ett italiensk pilträd fraktat hem i en koffert. En text ligger på ett podium och vill gärna vara båda skulptur och bild.

Genom fotografi, text och skulptur kommuniceras element av motsättningar; rörelse och fasthållande, det konstruerade och det naturliga samt en längtan efter att vara båda i ett före och ett efter.

Lotte Fløe Christensen arbetar konceptuellt och intuitivt i fältet mellan fotografi, performativitet och skulptur. Det skulpturala och performativa utgör till stor del själva arbetsprocessen, men de resulterande konstverken ofta är fotografier. Verken tar utgångspunkt i abstrakte idéer om människans varat i världen, och de kan ses som typer av filosofiske och existentiella undersökningar. Undersökningarna drivs av ett intresse för hur mening skapas och hur människans försök att förstå sina omgivningar – det är en undersökning av längtan efter mening. Hon utgår från motsättningsparen rörelse/fasthållande och konstruktion/natur samt i att undersöka den ömtåliga övergången som definierar gränsen mellan människan och världen. Naturen är alltid dominerende i Christensens verk och är essentiell for hennes arbete och process. Hon använder inte naturen som et tema i hennes praktik, men den fungerar snarare som material och redskap.

Lotte Fløe Christensen (f. 1979) använder fotografiet, naturen och performativa handlingar i sina filosofisk-konstnärliga undersökningar av existentiella frågor om mening och varat. Hon är bosatt i Köpenhamn och utbildad vid Glasgow School of Art (2007) och Högskolan för Fotografi, Göteborg (2012). De senaste åren har hon bland annat haft utställningar i Kina, Ryssland, Slovenia och Korea. I 2013 mottog hon ett arbetsstipendium från den Danska Statens Kunstfond.

www.lottefloe.com

Vernissage fredag 6 mars 2015 kl 17-20!
Varmt välkomna!

Med stöd av:

Kunstfonden_LOGO_small_JPG