Beata Fransson – Om studion  13 nov-20 dec 2015

Beata Fransson – Om studion 13 nov-20 dec 2015

Beata Franssons konstnärskap undersöker seendet och hur fotografiet som medie har påverkat människans upplevelse av sig själv. I fotografier och storskaliga fotografiska installationer skapar Fransson rum som vecklar ut sig, såväl psykologiskt som visuellt. Med små förändringar i perspektiv och underfundiga visuella grepp leker hon med seendet och dess koppling till det verkliga.

Fransson intresserar sig för fotografiet och dess tidiga historia. Under början av 1800-talet och industrialismen kom en rad uppfinningar som till slut ledde fram till kameran och den analoga tekniken. Till en början fanns en tydlig koppling till porträttmåleriet med målade bakgrunder och mjuka filter för att likna måleriets särdrag. Fotografiet började masstillverkas under mitten av 1800-talet, en period som till stor del präglades av individualism. I Franssons arbeten finns objekt och miljöer från denna period. Hon utforskar hur porträttet kom att påverka människans självmedvetenhet och skapa en ny relation mellan människan och hennes jag. Vad innebar det att för första gången betrakta det egna porträttet och därmed se sig själv som främling? Fransson ser hur fotografiet bär på en inneboende dubbelhet och alienation; samtidigt som den porträtterade kan lyftas upp och bli bekräftad i sin identitet genom bilden, kan fotografiet skapa en måttstock. Porträttet jämförs med ett ideal om normalt utseende och beteende.

I utställningen Om studion på fotogalleriet [format] visas bland annat verk med framkallningskar från 1800-talet och fotograferade studiobakgrunder Franssons avbildande av fotots rekvisita påtalar hur mediet konstruerar och regisserar. Genom handlingen ställs frågan: visar fotografiet verkligheten eller skapar den i själva verket en ny?

Beata Fransson (f. 1977) är utbildad vid Malmö Konsthögskola och Kungliga Konsthögskolan. Hon är idag verksam i Stockholm och har haft separatutställningar på gallerier som Krognoshuset i Lund (2015), Galleri Anna Elle i Stockholm (2013) och Galleri 21 i Malmö (2010). Under våren 2015 tilldelades Fransson Hasselbladsstiftelsens tvåmånaders stipendievistelse i Frankrike. Hon har också gjort ett flertal offentliga utsmyckningar.

Vernissage fredag 13 november 2015 kl 17-20.
Varmt välkomna!