Taylor Bye och Betshammar – Acting together (though neither of them separately) 14/11-21/12

Taylor Bye och Betshammar – Acting together (though neither of them separately) 14/11-21/12

I rummet [format] visar Kirsti Taylor Bye och Erik Betshammar utställningen Acting together (though neither of them separately)1, en installation som bearbetar fotografiet och dess relation till minnet. Deras gemensamma installation kommer att visa tillfällena där tiden har stannat och bränt sig in i ett material och de minnena vi aldrig kunnat haft (och som heller aldrig har existerat ihop).

» Det är det här med minnet. Jag kommer ihåg att jag har sett ett fotografi från en familjeträff då jag högst var ett par månader gammal. Och jag kommer ihåg att jag såg fotografiet och var säker på att jag mindes det hur det luktade och hur klänningen stramade runt en kropp som bara var i färd med att bli känd med sig själv.

På ett annat fotografi ser jag mig själv, över ett halvt århundre tidigare, bara det att det inte är jag, utan min mormor. »

Roland Barthers skriver i Camera Lucida om att hitta sin egen mamma på ett fotografi från tiden innan han föddes, efter hennes död. Det är ett fotografi han inte tidigare har sett och som han inte har någon som helst förutsätting för att kunna minnas. Icke desto mindre var detta den sanna bilden av hans mamma. På samma sätt hittar vi oss själva – innan vår födsel, innan våra föräldrars födsel – på ett stycke papper med spår av ljus i form av silver som har oxsiderat och bränt sig fast på ytan. På en och samma stund har inget och allting hänt. Vi har fötts, vuxit upp, fött, blivit gamla och dött. Vi virvlar runt i universumet och är aldrig och alltid på samma ställe. Vi skrattar, dansar, äter, slår, skriker, gråter, löper, sover. Och emellanåt stannar det, vi tar fram kameran och bränner fast ögonblicket.

» Det är det här med minnet. Jag vet att den första gången jag tog ett fotografi lånade jag min pappas kamera. Han lät mig ta en bild, och långt senare fick jag bilden i min hand. Jag minns känslan av att bilden var så mycket mindre magisk än själva fotograferingsögonblicket. Och det är först långt senare jag inser cirkelrörelsen: vi var vid en av de största silvergruvorna. »

Vi virvlar in i varandras händer. Och plötsligt har vi aldrig varit ensamma. Vi har alltid varit. Och vi kommer alltid att vara.

Kirsti Taylor Bye (f. 1985 i Trondheim) är fotograf och konstnär. Hon har en MFA i fotografi från Högskolan för fotografi (ett år innan Erik), och visade senast en installationen Som en skog i Skogen på Skogen i Göteborg oktober november 2013.
Mer information se: http://www.okbye.se

Erik Betshammar (f. 1985 i Västerås) är fotograf och konstnär. Han har en MFA i fotografi från Högskolan för Fotografi, Göteborgs universitet från 2012. Tidigare i år presenterade han sin soloutställning Även titeln är väldigt viktig för bilden på Galleri Mors Mössa i Göteborg.
Mer information se: http://www.betshammar.se

De två gav tillsammans ut boken ettersom / eftersom våren 2012.
http://www.erikirsti.com

Vernissage fredag 14 november, kl. 17.00 – 20.00.
Varmt välkomna!

1 Sir William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, Longman, Brown, Green & Longmans, London, 1844, plate 24 – “A Fruit Piece“.
 

Med stöd från:

Norges Ambassade