KONTORprojects gästar [format]: What should have remained secret, has come to light 8/8 – 7/9

KONTORprojects gästar [format]: What should have remained secret, has come to light 8/8 – 7/9

Utställningen är kurerad av det danska konstnärsdrivna galleriet KONTORprojects och består av verk av elva samtidskonstnärer från Danmark, Sverige, Holland, England och USA.

Utställningens tema är inspirerat av det freudianska begreppet ’das Unheimliche’. Fenomenet har fascinerat konstnärer genom tiderna från surrealisterna till samtiden.

1919 publicerade Freud sin artikel ’Das Unheimliche’, där han fördjupar sig i ’det kusliga’. Själv definierar han det tyska ordet unheimlich, som det “som var bestämt till att förbli hemligt eller dolt, men har kommit ut i det öppna”. Begreppet är dock inte klart definierbart, eftersom det bygger på personliga upplevelser. Utställningen visar foto- och videoverk som anknyter till ’det kusliga’ som tema, men också verk som utmanar det på ett konceptuellt plan.

Den fotografiska optiken är intressant eftersom ’det kusliga’ ligger latent i fotografiet som medium. Även om inte all fotografi framstår som kuslig uppstår en kuslig dimension när det analyseras i förhållande till Freuds tolkning av begreppet.

De utvalda verken varierar från Alana Lakes The Closer you are the Further you Become (creepy), som utforskar gränserna av vårt gemensamma visuella språk och förståelsen av det fotografiska mediet, till konceptuella och teoretiska verk som Honey Biba Beckerlees, Entangled Realities II, till mera poetiska och surrealistiska verk som Mette Bersangs videoverk, Plants Measure the length of the Night – Part II.

KONTORprojects kuratorer: Jenny Nordquist (SE/DK) & Louise Bøgelund Saugmann (DK).

Deltagande konstnärer: Guler Ates (TR/UK), Honey Biba Beckerlee (DK) Mette Bersang (DK), Louise Bøgelund Saugmann (DK), Alana Lake (UK), Christopher Landin (SE/DK), Jenny Nordquist (SE/DK), Diana Sherer (DE/NE), Esther Teichmann (DE/USA), Signe Vad (DK), Simone Alexandra Ærsøe (DK).

Vernissage fredag 8 augusti, kl. 17 – 20.

Varmt välkomna!