Handplockat – på utflykter i bildarkivet  19/9 – 2/11

Handplockat – på utflykter i bildarkivet 19/9 – 2/11

”Et hvert arkiv man møter er i form av sin sammensetning en egen ”kropp”, eller personlighet som man kan lære kjenne. Hva arkivets ambisjon er, hva som har blitt inn- lemmet eller utelatt (med en uttalt hensikt eller av en tilfeldighet), kvaliteten og stemningen i enkeltbildet, alt dette utgjør historier som den interesserte kan lese og tolke. Å anvende disse tolkningene videre i egne kunstprosjekt ble viktig for oss alle.”

Frøydi Laszlo
ur boken ”Handplockat – på utflykter i bildarkivet”

Fotografi har en central funktion i bildarkiven. De läses ofta som dokument över kulturer och samhällen som en gång har varit, men kan också berätta om privata händelser från människor som levt i en annan tid. I utställningen Handplockat – på utflykter i bildarkivet får vi möta sex konstnärers och fotografers resor in i bildsamlingar. Idéen om fotografier som absoluta sanningsbärare ställs åt sidan och istället träder högst personliga och subjektiva berättelser fram. Gemensamt för konstnärerna är att de arbetar med material som berör föreställningar om människor, djur och natur samt relationen mellan dem. Samtidigt ställer de frågor om det moderna samhället och fotografins samtida, men också historiska roll.

Konstnärerna rör om i de fotografiska arkivens traditionella form och låter nya berättelser uppstå. Handplockat – på utflykter i bildarkivet åskådliggör hur arkivens sammansättningar innehåller strukturer och hierarkier, såväl som historiska skildringar. Utställningen undersöker samlingarnas betydelse idag och belyser därigenom frågeställningar kring vår egen tid.

Konstnärer: Lars Dyrendom, Frøydi Laszlo, Frida Klingberg, Peo Olsson, Hendrik Zeitler och Christine Sjöberg.

Vernissage fredag 19 september, kl. 17.00 – 20.00.
Varmt välkomna!

http://dyrendom.com/

http://www.fridaklingberg.se/

http://www.peoolsson.se/

http://www.hendrikzeitler.com/

http://www.forlaget284.se

Med stöd av:

Nordisk kulturfond