Fotografi i vetenskapens tjänst – Kroppen 31/8 – 27/10 2013

Fotografi i vetenskapens tjänst – Kroppen 31/8 – 27/10 2013

Detta är första delen i en fortsatt återkommande utställning som ska visa fotografins bredd och spegla kamerans olika arbetsområden med utgångspunkt i både konstnärliga, vetenskapliga och historiska perspektiv. Med hjälp av konstnärer, läkare och forskningsinstitutioner blickar vi in i läkarvetenskapens bildrika värld.

Vetenskapsfotografier kan vara både vackra, otroliga och förbryllande. De kan väcka frågor om universum, naturen, men även om oss själva.Fotografiets intåg inom läkarvetenskapen har sedan tidigt 1800-tal synliggjort ting för oss som tidigare ej varit möjliga att se med blotta ögat. När fotograferingskonsten utvecklades blev skildringarna mer exakta. Banbrytande var röntgen (1895) som chockerade och uppfattades som ett föregripande av döden.Man har gått från vaxmodeller och teckningar, som ofta hade läkarens beskrivning som grund, till dagens virtuella bildrum där det mesta av forskning och patientundersökning sker framför en datorskärm.Jämsides bildströmmen av bl.a. reklam och journalistik har det alltsedan fotografins begynnelse tagits bilder i vetenskapligt syfte. Majoriteten av dessa bilder är inte menade för en offentlig publik eftersom det behövs specialkunskap för att kunna tolka dem, men medicinska bilder har ändå visats i andra sammanhang med tvivelaktiga syften.

Hur har denna utveckling påverkat synen på vår kropp?

Vi vill med denna utställning visa de olika sidorna av medicinsk fotografering, dess fantastiska framsteg och nytta, men även problematisera den visuella representationen av kroppen.

Idé och produktion Jonna Söderberg och Malin E Nilsson

Med stöd av Längmanska kulturfonden, Sparbanksstiftelsen Skåne och Statens Kunstråd.

Vernissage lördagen den 31 august, kl 15-19.

Utställningen pågår t.o.m. 27 oktober

Varmt välkomna!