Julia Lindemalm – Zoo World • 9/11 – 15/12 2013

Varje år besöker 700 miljoner människor ett zoo. Vi stannar i snitt 46 sekunder vid varje bur. Vi gör djuren till saker att beskåda, medan den värld de egentligen tillhör krymper och krymper. Så vi fortsätter titta. Och de försöker acceptera den konstgjorda värld vi placerat dem i.

Fotografi i vetenskapens tjänst – Kroppen 31/8 – 27/10 2013

Detta är första delen i en fortsatt återkommande utställning som ska visa fotografins bredd och spegla kamerans olika arbetsområden med utgångspunkt i både konstnärliga, vetenskapliga och historiska perspektiv. Med hjälp av konstnärer, läkare och forskningsinstitutioner blickar vi in i läkarvetenskapens bildrika värld. Vetenskapsfotografier kan vara både vackra, otroliga och förbryllande. De kan väcka frågor om…

Tina Enghoff – Seven Years 2/3 – 26/5 2013

Tina Enghoff (f. 1957 Köpenhamn) sin utställning Seven Years handlar om bokstavligt talat rättslösa kvinnor. Det är inte i muslimska stater hon har träffat dem, det är i Danmark. År 2002 skärpte regeringen lagarna som reglerar äktenskap mellan danska medborgare och nyanlända människor, så att permanent uppehållstillstånd inte skulle kunna erhållas förrän efter sju års äktenskap.…

Nora Bencivenni – Bilder kan inte tala 2/3 – 26/5 2013

Under Fotografi i Fokus ställer rummet [format] ut Bilder kan inte tala av Nora Bencivenni. Huvudakten i utställningen är en bok som här presenteras endast i ett exemplar, gjord speciellt för utställningen. I boken kombinerar Nora Bencivenni text och bild till något som skulle kunna kallas för en fotografisk roman. Nora Bencivenni har under de…

Gabriella Jonsson – Night Terror 17/1 – 19/2 2013

A friend told me that I would burst if I didn’t let my feelings out. I kept them inside. At every moment of lost control they came tearing through. Nights became havens where rebuked fantasies ran loose. Captivity made them monstrous. They attacked my dreams like werewolves. Transforming me. As the transformation faded in daylight,…

Peo Olsson – MemoryPalace 17/1 – 19/2 2013

“Ur ett arkiv i sin omedelbara närhet frammanar Peo Olsson, med hjälp av projektioner, en sällsam ballad om modernism, minne och försoning i verket Forget Tomorrow Mourning.”   -Annika von Hausswolff Med ett arkiv som fond och struktur, en resonanslåda, undersöks subjekt, språk och minne i Forget Tomorrow Mourning. Bilden förfaller vara ett membran som…