ÖGONBLICK-Sydsvenskans bästa bilder mellan 2008-2011 3/3 – 1/4 2012

ÖGONBLICK-Sydsvenskans bästa bilder mellan 2008-2011 3/3 – 1/4 2012

Fotogalleriet [Format] presenterar utställningen Ögonblick. Här visas ett urval av dokumentärbilder från Sydsvenskan mellan åren 2008–2011.
Det dokumentära fotografiet är något som fångas ur vardagen, ur tidens flöde. De flyktiga ögonblicken stannar upp, fryses. Miljöer och människor som kanske annars bara passerar i periferin blir synliga. Bilden tycks bära vittne om tillvaron: den mänskliga berättelsen, platsen som vill bli sedd, världen utanför oss. Samtidigt är den dokumentära bilden en skapelse, ett valt ögonblick, en vald vinkel. Att se en dokumentär bild är att få inblick i något bortom en själv. Fotografiet inbjuder oss att förstå och känna samhörighet med sammanhang som vi inte själva deltagit i. Vad döljer sig bakom fasaden du passerar varje dag?
Det dokumentära fångar faran, glädjen och sorgen; vi kan tal del av detta. Fotografin väjer inte för företeelser som gör ont att se, den tränger in och blundar inte för verkligheten. Vi kan uppleva detta som snabb förlustelse eller med vårt uppriktiga deltagande. Kort sagt: det dokumentära fotografiet ställer mottagaren, betraktaren, under ett visst mått av ansvar.
Fotografierna som presenteras i utställningen Ögonblick är hämtade ur dagstidningens sammanhang. Bilderna är en del av det offentliga samtal som nyhetsförmedlingen innebär. Sydsvenskans fotografer har genom åren sett människan, rummet och platsen. Historier förmedlas här och fördjupar vår förståelse av omvärlden. Det kan vara berättelser som får oss att känna: om förälskelser och svek, gemenskap och ensamhet. Följ med på en resa, öppna dina sinnen, bli glad, ledsen och berörd.

Varmt välkomna på vernissage den 15 mars kl. 17-21.