Véronique Hoegger – Hiding behind the scenes of Pepperminta 24/9 – 30/10 2011

Véronique Hoegger – Hiding behind the scenes of Pepperminta 24/9 – 30/10 2011

ummet [format] är stolt att presentera Véronique Hoeggers första separatutställning i Sverige. I Hiding behind the scenes of Pepperminta introduceras en serie fotografiska tolkningar från produktionen av Pipilotti Rists första spelfilm Pepperminta.

2007 fick Hoegger i uppdrag att dokumentera inspelningen av Pepperminta vilket gav henne möjlighet att uppleva de surrealistiska landskap som uppstod kring detta exceptionella filmskapande. Hoegger upptäckte att Pipilotti Rists sätt att se på saker skilde sig väldigt mycket från hennes eget och tog chansen att skapa ett projekt där hon använde sig av sitt personliga perspektiv för att observera inspelningsplatsen.

Hoegger fångades av skönheten i den positiva trans hon fann i filmteamet; gruppen som en sluten krets, enträget arbetande för att skapa berättelsen genom alla lager som en produktion i Pipilotti Rists egendomliga värld kräver. Ännu mer intressant blev tiden mellan skapandet av fiktion och det verkliga. Människor som väntar, förbereder sig, dödar tid, gömmer sig. Hoegger fann sig själv i en unik position som utomstående betraktare av skådespelet som pågick runt henne; hon fick konstant gömma sig och hålla ett avstånd till teamet, studerande varje detalj.

Medan Rist filmade med en vidvinkel-kamera fotograferade Hoegger mellanformat med en 80 mm lins. Genom att använda denna teknik kunde hon uppnå en personlig synvinkel, där hennes blick genom kameran uppfattade något som skilde sig från själva filmen Pepperminta.

Hiding behind the scenes of Pepperminta fångar ögonblick där filmens fiktion kolliderar med verkligheten under produktionen. Surrealiteten i berättelsen blandas med triviala situationer och Hoeggers fotografier blir ett verktyg för att skapa nya berättelser inom filmlandskapet.

Véronique Hoegger har studerat fotografi på University of art and design i Zurich där hon bor och arbetar. Hon har en bred bakgrund som fotograf inom mode, design och redaktionellt arbete vid sidan om utställningar och publikationer av hennes mer personliga arbeten.