Liisa Lounila, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Santeri Tuori, Knut Åsdam, Lars Siltberg – In Motion 12/11 – 18/12 2011

Liisa Lounila, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Santeri Tuori, Knut Åsdam, Lars Siltberg – In Motion 12/11 – 18/12 2011

Inom konstvärlden har videokonsten fått en allt mer framträdande plats.  Rörliga bilder skapas genom att en sekvens av ögonblicksbilder/fotografier presenteras i ett snabbt tempo som skapar en illusion av rörelse. Genom fotografiernas “frusna ögonblick” avslöjar filmen vad som händer i nästa ögonblick, och i nästa och i nästa, etc.  De rörliga bilderna har därför en speciell förmåga att engagera oss och ger andra möjligheter att berätta en historia än stillbildsfotografiet, exempelvis genom röster, levande mimik och gester.
Utställda konstverk:
Liisa Lounila (*1976, Finland)
Popcorn, 2001
Längd: 4:07 min loop
Det speciella i Liisa Lounilas konst är att hon lyckas fånga ögonblicket i sina verk, vilka rör sig någonstans mellan den stilla och den rörliga fotografiska bilden. Med en egen byggd specialkamera (en 18 meter lång 360° hålkamera) fotograferar hon ögonblick efter ögonblick. Scenerna är sedan skildrade med s.k. ”time slice” teknik som ger betraktaren intrycket av rörelse runt en serie frusna skeenden. Konstvideon Popcorn räknas till ett av hennes mest kända verk.
Lilibeth Cuenca Rasmussen (*1970 Danmark)
The Artist’s Song, 2007
Längd: 4,18 min
I denna video sjunger performancekonstnären Lilibeth Cuenca Rasmussen om uppmärksammade konstverk och vad som krävs för att nå berömmelse som konstnär. Klädd som en levande skulptur med podium rör hon sig bland de andra skulpturerna på museet Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. Verket berör teman som konsthistoria och konstnärsidentitet.
Santeri Tuori (*1970 Finland)
Karlotta, 2003
Längd: 2,35 min
I Santeri Tuoris känsligt gjorda video- och fotoprojekt följs den dansande Karlotta, en liten blond flicka med en röd klänning, av en skugga i form av ett svartvitt fotografi. Tuori har skickligt låtit överlappa svartvita fotografier med en rörlig färgbild i slowmotion. Rörelser och ansiktsuttryck flyter mellan dessa två världar – ibland är det som flickan för ett ögonblick är ett med skuggan för att sedan igen frigöras från den.
Knut Åsdam (*1968, Norge)
Untitled (Pissing), 1995
Längd: 1 min i loop
I sina verk granskar Knut Åsdam ofta teman som anknyter till manlighet och sexualitet. Åsdam frågar sig vad riktig manlighet är och hur den borde skildras. Hans genombrottsverk är Untitled (Pissing). Detta är en stum och nästan monokrom videofilm som visar magtrakten på en fullt påklädd man som kissar på sig. Här åskådliggörs bokstavligen hur ett inre rum förvandlas till ett yttre, en omvandling som i det psykologiska rummet förskjutas från att vara en privat mardröm till en offentlig förnedring.

Lars Siltberg (*1968, Sverige)
Man with balls on hands and feet ”Man on water”, 1999
Längd: 6,35 min

Lars Siltbergs videoverk ”Man med klot” fick många att skratta på Venedigbiennalen 2001 men i verket finns tragiken. Den unge mannen försöker förgäves hitta balansen men kampen tar aldrig slut. En slags evig förbannelse.  För vid händer och fötter har det vuxit ut klot som omöjliggör varje chans till – just det – en normal hållning. Två filmer till finns i serien där mannen iklädd sina bollar försöker gå på is respektive flyga i en lufttunnel. En central tematik i dessa verk är ett undersökande av människans fysiska och mentala tillkortakommanden och vad dessa har att berätta för oss om kulturens oförmåga att leverera hela sanningen om vad det innebär att finnas till.