Erik Berglin – Various Interventions 16/4 – 15/5 2011

Erik Berglin – Various Interventions 16/4 – 15/5 2011

Fokus i denna utställning ligger på Erik Berglins aktioner i det offentliga rummet mellan åren 2005 och 2009, flera av verken har inte tidigare visats offentligt.

Berglins aktiviteter i stadsrummet sker alltid osanktionerat och är ofta olagliga men karakteriseras av stor omsorg och respekt för våra gemensamma rum.

Man får både känslan av att någon, på ett ödmjukt sätt försöker göra världen lite bättre samtidigt som en viss osäkerhet uppstår huruvida det man ser är reklam, samhällsinformation eller konst.

Erik Berglin tog sin MFA vid Högskolan för fotografi i Göteborg 2010, hans verk finns bland annat representerade på Sundsvalls Museum, Hasselblad Center och Göteborgs Museum.