Walter Schels & Beate Lakotta – Life Before Death 25/9 – 5/12 2010

Walter Schels & Beate Lakotta – Life Before Death 25/9 – 5/12 2010

Få upplevelser berör oss så djupt som när vi kommer i kontakt med döden. Men döden äger oftast rum i det dolda, avlägset från oss i vår vardag. Död och döende tillhör utan tvekan våra sista tabun och något av det vi upplever som svårast att hantera. Troligen räds vi döden och döendet mer än våra förfäder gjorde, och tillfällena att lära mer om dessa tabun är sällsynta.

I Life Before Death porträtterar fotografen Walter Schels och journalisten Beate Lakotta människor vars liv var i ett slutskede. Schels och Lakotta tillbringade över ett år på olika hospice i norra Tyskland för att undersöka erfarenheter, hopp och rädslor hos människor som vet att de kommer att dö till följd av de olika sjukdomar de drabbats av. De porträtterade gav sitt medgivande till att fotograferas kort innan döden inträffar och direkt därefter.

Nästan alla de porträtterade tillbringade sina sista dagar i livet på hospice. De som kommer till ett hospice förstår att livet lider mot sitt slut och vet att de har kort tid på sig att reda ut sina personliga angelägenheter. Trots detta är det knappast någon som förlorar hoppet. De hoppas få några fler dagar, en värdig död eller att döden inte är det definitiva slutet.

Med stöd av Tyska Ambassaden i Stockholm.