Sara Appelgren, Pernilla Zetterman och Johan Willner – Tidslighet 14/8 – 12/9 2010

Sara Appelgren, Pernilla Zetterman och Johan Willner – Tidslighet 14/8 – 12/9 2010

Sara Appelgren, Pernilla Zetterman och Johan Willner är generationskamrater, fotografer och gamla Konstfackare. I begynnelsen påverkade av 1990-talets postmodernistiska fotografi har de experimenterat med det dokumentära såväl som med det iscensatta. Och visst är det, på ett ytligt plan, lätt att se vad som binder dem samman.

Men hur de idag närmar sig sina egna konstnärskap har utkristalliseras till en alltmer komplicerad historia. Från den gemensamma bakgrunden, över till bestående skillnader i uttryck och form, till att förenas i en grundläggande känsla för tid.

De representerar på ett säreget vis varje moment i tiden, av vår upplevelse av skeendet – ett ”då” vi inte längre kan återskapa utan ett alldeles subjektivt minne, en kamp om nuet där varje detalj noggrant dokumenteras från en äldre generation eller ett intensivt ögonblick av absolut tomhet och introspektion med enda fokus på det som ska ske.

I utställningen visas nya verk som ena stunden blir till enskilda individer, men som också sinsemellan bygger upp lager på lager av vidare berättelser där de i lika utsträckning söker varandras tonfall och spår.