Jakob Eklund – Deep Skin 27/2 – 11/4 2010

Jakob Eklund – Deep Skin 27/2 – 11/4 2010

Jakob Eklund blandar fotografi och datorgrafik på ett så skickligt sätt att konst versus vetenskap får en ny innebörd.

I bildserien Pet får han oss att se på kroppen genom en medicinsk blick. Är det resultatet av en födelse, eller något bortopererat vi bevittnar?

Subjekt, det tänkande tinget, och objekt, det utsträckta tinget, byter plats beroende på hur man ser på bilderna.
Oavsett fylls man av äckel och ömhet inför Eklunds bilder.

I bildserien Finger använder sig Eklund endast av datorgrafik, samtidigt som bilderna är lika organiska och därigenom igenkänningsbara som eventuella kroppsdelar.

Fotografiet som ett dokumentärt media, och därigenom en ständig källa till diskussion om sanningsbegrepp, blir i Eklunds bilder ett medel att framställa en annan verklighet.

Formerna vi ser blir lika verkliga som känslorna vi får då vi tittar på dem.