Helena Blomqvist – The Last Golden Frog 16/1 – 14/2 2010

Helena Blomqvist – The Last Golden Frog 16/1 – 14/2 2010

Fotografiets uppgift är för många att beskriva världen, att göra det vi inte lägger märke till, eller vill veta av, synligt. Men Helena Blomqvists konstnärskap handlar inte om att skildra världen. I stället bygger hon världen, om och om igen med hjälp av modeller och rekvisita. När hon monterar upp kameran för att föreviga scenerna är det egentligen för att fullborda ett faktum som redan existerar. Även om slutfinishen görs med digitala verktyg finns hennes värld redan på plats, lika verklig som vardagen utanför ateljén.

Lika skicklig som hon är i sitt handhavande med kulturella (inte minst populärkulturella) arketyper, lika känsligt hanterar Helena Blomqvist den fotografiska bildtraditionen. Klassisk skräckfilm, 20-talets fotomontage, surrealismen, Alfred Hitchcock, David Lynch och film noir – hennes bilder inkorporerar i stort sett samtliga genrer av betydelse bland det senaste seklets fotografiska uttrycksformer. Det är inga visuella rebusar eller kodsystem hon producerar, utan en slags fotobaserad scenkonst som eftersträvar inkännande snarare än ett igenkännande.

Helena Blomqvists konst bär den filosofiska eftertänksamhetens och den listigt skruvade humorns dubbla kännetecken. Det finns alltid en annan synvinkel, en annan tolkning. Det är Helena Blomqvists konstnärliga styrka, att hon ger oss förtroendet att göra denna.