Hannah Modigh – Hillbilly heroin, honey 24/4 – 6/6 2010

I skimret av det vackra landskapet uppe i bergskedjan Appalacherna utspelar sig en tragisk verklighet. Hannah Modigh var under hösten 2006 i en utdöende kolstad i Virginia, USA som heter St. Charles. Där sökte hon upp unga män för att med sin kamera skildra det androgyna och sårbara i kontrast mot det hårda livet. En…

Stefan Bladh – The Family 27/2 – 11/4 2010

Fotografen Stefan Bladh har under sju år följt en Turkisk nomadfamilj. Han blir en nära vän till familjen och lever tillsammans med dem under perioder mellan åren 2002-2008. Genom deras mobiltelefon hittar han dem på olika platser i landet; hopträngda i små, ouppvärmda rum utan el, vatten eller avlopp, i ödelagda huskroppar eller under motorvägsbroar.…

Helena Blomqvist – The Last Golden Frog 16/1 – 14/2 2010

Fotografiets uppgift är för många att beskriva världen, att göra det vi inte lägger märke till, eller vill veta av, synligt. Men Helena Blomqvists konstnärskap handlar inte om att skildra världen. I stället bygger hon världen, om och om igen med hjälp av modeller och rekvisita. När hon monterar upp kameran för att föreviga scenerna…