Bjørn Venø – Mann 29/8 – 27/9 2009

Bjørn Venø – Mann 29/8 – 27/9 2009

Bjørn Venø, född 1979, är bosatt och verksam i England. Han tog examen vid University for the Creative Arts i Rochester, England 2006. Han har tidigare ställt ut på Yinka Shonibare’s Space, Five Years, Nettie Horn och The Brick Lane Gallery i London, England samt på Fotografiens Hus i Oslo, Norge.

Nu ställer Venø ut för första gången i Sverige, och visar serien MANN på fotogalleriet [format]. Venø undersöker i sitt arbete frågor som rör identitet, sin roll som man, och de känslomässiga konflikter det kan innebära att försöka leva upp till ett manligt ideal.

Venø  spelar själv huvudkaraktären i de scenarior som hans bilder består av, till vilka han hämtat inspiration från händelser och minnen i sitt liv. Scenariorna utspelar sig ofta på platser som Venø har en relation till, vilket väcker frågor kring förhållandet mellan plats och identitet.

Som arbetsmetod har Venø i sitt agerande inspirerats av surrealismens automatism, vars syfte var att frigöra det undermedvetna för skapandeprocessen. Venøs improviserande agerande skapar i kombination med sina väl planerade bildkompositioner, en suggestiv stämning.

Han iklär sig rollen som den stereotypa mannen, men uttrycker samtidigt ett barns reaktion på en tumultartad situation. Det faktum att han även ofta porträtterar sig naken ger Venøs  bilder en känsla av sårbarhet och olust, trots bildernas gripande skönhet.