Björn Olsson – Warrior Night 14/11 – 13/12 2009

Björn Olsson – Warrior Night 14/11 – 13/12 2009

I Björn Olssons arbete utforskas med en nästintill vetenskaplig attityd människans förhållande till tiden och den närmsta omgivningen. Med fotografi och video som huvudsakliga medier gestaltas tidens gång och rörelse och det landskap vi ständigt lever i men kanske inte riktigt lägger märke till.

Björn Olsson gör det allmängiltiga personligt och registrerar och visar upp den enskilda individens subjektiva upplevelse av sitt liv och sin tillvaro. I verken blir varje sekund och rörelse värdefull och en påminnelse om den tid som ständigt går ifrån oss samtidigt som klockans och naturens cykliska framåtrörelse kan ge en känsla av trygghet och stabilitet.

Warrior Night är en serie helt nyproducerade bilder som skiljer sig en del från Björn Olssons tidigare verk. Verken är rent fotografiska och skiljer sig på så sätt från hans sedvanliga uttryck som ofta blandar video, installation och fotografi. Men här finns ändå en koppling till tidigare verk bland annat i komposition och i det ståtligt tystlåtna uttrycket.

Bilderna kan ses som förnimmelser av en annan värld och en annan plats som skapar osäkerhet då man inte vet vad det är för plats eller om det är dåtid, nutid eller framtid.Genom bilderna skapas associationer till ett isigt rymdlandskap svävande i ett kallt och mörkt vakuum. Här finns en råare och mer skrämmande känsla än Björn Olsson brukar använda sig av. En känsla av undergång och övergivenhet med organiska former som plötsligt förvandlas till förvridna figurer.