Andrea Johnson – VAST 2/5 – 7/6 2009

Andrea Johnson – VAST 2/5 – 7/6 2009

Varandet är det vi har gemensamt, vi som i människor och vi som i ting fotografi/video/ljud

Andrea Johnson är utbildad vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet. V A S T har tidigare visats på Göteborgs Konsthall, samt Centrum för Fotografi, Stockholm

I Andrea Johnsons bilder görs ingen skillnad mellan personer och objekt. Hon kallar de filtklädda karaktärerna figur-ting. De är inte porträtterade individer men heller inte döda ting, om än berövade det som gör att vi vet säkert att det är en människa.

Figurtingen är placerade i en scen där de inte ger några ledtrådar om sig själva. De är fast i bilden och på så sätt satta utanför både berättelsen och tiden. Tillsammans bildar de en taggig siluett, en kod att dechiffrera enligt personliga regler.

”Jag tänker mig att figurerna befinner sig på den yttersta linjen mot ingentinget. Horisonten som en symbol för medvetandets gräns och figurerna som något som befinner sig utanför språket och som inte så enkelt låter sig förklaras.”

De filtklädda karaktärerna rör sig obeorende av och utan att se varandra. Rörelsen liknar en vacklande dans med riktning mot eller från horisonten, en slags expedition mot tankens yttre.