Kristina Bengtsson – Remain Afloat 11/10 – 9/11 2008

Kristina Bengtsson – Remain Afloat 11/10 – 9/11 2008

Kristina Bengtsson är född i sverige 1979 och har genomgått utbildningar i Skotland, Tyskland och Danmark. Så här skriver hon om Remain Afloat:

Remain Afloat blev möjligt tack vare ett resestipendium jag tilldelades när jag tog examen från Glasgow School of Art 2007.

Verket grundar sig på min nyfikenhet kring drömmen om att kunna flyga och mina fantasier om vad som finns där uppe. ’Remain Afloat’ kan ses som en undersökning av vad dessa drömmar egentligen representerar. Under två månader reste jag runt i Frankrike, Italien, Schweiz och Tyskland för att följa upp olika spår. Lika mycket som jag utforskar flygandet och himlen så leker jag med tanken om huruvida det åter på marken är möjligt att bevara känslan av att sväva.

I min arbetsmetod ingår att undvika ett specifikt estetiskt uttryck. Genom att tillåta mig själv att närma mig ämnet från flera olika håll vill jag öppna upp för olika läsningar och låta estetiken följa med snarare än att bli ett självändamål.