Lotta Antonsson | Shadows

Lotta Antonsson | Shadows

Vi är glada att presentera vår nästa utställning Shadows, en soloutställning av Lotta Antonsson!

Lotta Antonsson, född 1963 i Varberg, är en svensk konstnär, främst verksam inom fotografi, men arbetar även med video, teckning, collage och installation. Hon är bland annat utbildad vid Konstfack i Stockholm och på Konstakademin i Köpenhamn. Antonsson arbetar inom ett politiskt och feministiskt fält och undersöker ofta teman som kön, representation och objektifiering. 2016 tilldelades hon Sten A Olssons kulturstipendium. Antonsson har ställt ut internationellt och nationellt sedan 90-talet då hon etablerade sig som en av de inflytelserika fotografer och konstnärer som utvecklade det dokumentära fotografiet mot ett konceptuellt och iscensatt arbetssätt.

Vernissage under Malmö Gallerihelge på fredag 24.9 kl 18-22