Finissage!

Finissage!

BREAKING DOWN, OPENING UP
Samtalet hålls på engelska
Fri entré!

Den produktiva artistiska duon Klara Källström och Tobias Fäldt som är aktivt involverade i den samtida fotoscenen, kommer att göra läsningar av verken som presenteras i utställningen Rest Assured in Unknown Places av masterstudenter i fotografi från Akademin Valand.

Efter läsningarna kommer det att finnas möjlighet att delta i ”speeddating” med konstnärerna där man får tillfälle att lära känna varandra bättre och ställa närmare frågor om verken. Finissaget äger rum lördagen den 15e December, kl 15:00-18:00

Klara Källström (1984 ) och Tobias Fäldt (1978) är baserade i Sverige och har arbetat tillsammans sedan 2005. Med utgångspunkt i fotografi, fokuserar deras arbeten på kunskapsproduktion, undersökande av frågor relaterade till media, historiska narrativ och hur politiska händelser skildras och uppfattas. Källström och Fäldt har genom åren producerat ett antal arbeten som relaterar till platser som genomgår paradigmatiska förändringar, där försöker de aktivera historiska lager och föreställningar om ovisshet och förändring för att rikta uppmärksamheten mot avståndet mellan vad som är synligt och vad som blir berättat.

I samarbete med Akademin Valand

Image: Anne Rantakylä