Boksläpp med Erik Betshammar

Boksläpp med Erik Betshammar

Lördag 23e november kl 13-15

Men i allt det diffusa, får vi ändå ett säkert grepp om omgivningens karaktär.
av Erik Betshammar

2019. Upplaga 500. 200 sidor. Mjuk pärm. Offset. 16,5 cm x 22 cm, Svensk titel och engelsk text.

Men i allt det diffusa, får vi ändå ett säkert grepp om omgivningens karaktär är en bok som består av ett fotografi. I boken har fotografen Erik Betshammar tillsammans med formgivaren Jonas Williamsson arbetat med att presentera och representera detta fotografi och arbetsprocessen kring det och boken, på flera olika sätt. Allt hänger ihop, från inlagans dubbla natur till omslaget och den tvetydiga titeln.

Under eftermiddagen kommer Erik Betshammar till Galleri Format för att berätta om projektet. Boken som innehåller en kryptisk poster kommer säljas för 250kr.

Bokens fotografi finns i två versioner, den ena ligger nära det analoga ursprunget och den andra befinner sig långt bort från detsamma, efter att ha genomgått ytterligare en digital förvandling. Fotografiets silverkorn på bokens sidor skulle kunna upplevas som mer lättförståeliga och tillgängliga än den hyperdigitala versionen som bara kan anas inuti de vikta sidorna. Men de olika versionerna kan aldrig ses i sin helhet, boken visar endast utsnitten. Att å ena sidan visa två olika representationer av detta fotografi som inlaga, samtidigt som de bildar en enhet, gör boken kongenial med detta fotografi och Betshammars arbetsprocess. Det är i spänningen mellan antingen eller och både och som boken blir till, och där Betshammar arbetar allra helst.

Men i allt det diffusa, får vi ändå ett säkert grepp om omgivningens karaktär är Betshammars sätt att utforska och utmana fotoboken som idé och tradition. Med den klassiska fotografiska serien som en utgångspunkt spjärnar han emot och faller platt, samtidigt som han berättar något om sin arbetsprocess. Genom boken ställer han frågan om hur en betraktare faktiskt kan ta till sig hela innehållet i en bok.

Erik Betshammar (f. 1985) är verksam i Göteborg. I sitt konstnärskap arbetar han i gränslandet mellan digital och analog fotografisk teknik. Hans verk består ofta av fotografier, installationer och texter, och med hjälp av ibland långa titlar ger han en existensiell ingång till sin tankevärld. Han tog sin Masterexamen i fotografi 2012 vid Högskolan för fotografi, han har erhållit Konstnärsnämndens arbetsstipendium och han har ställt ut främst i Sverige. För tillfället ställer han ut verk tillsammans Kirsti Taylor Bye på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen 2019 i Oslo, Norge.

“Men i allt det diffusa, får vi ändå ett säkert grepp om omgivningens karaktär” ges ut av Null & Void Books.