Styrelse

Styrelse år 2017

  • Annie Lindberg, ordförande
  • Andreas Møldrup, vice ordförande
  • Elin Edenborg, ekonomiansvarig
  • Claire Lyons, sekreterare
  • Kim Fristedt Malmberg, fotograf
  • Guiseppe Sannino, mörkrumsansvarig
  • Laura Ifversen, suppleant

Styrelsen kan kontaktas på styrelsen[at]galleriformat.nu

Alla föreningens medlemmar är valbara till formats styrelse vid årsmötet. Titta här för mer information om hur du blir medlem.