Soft Readings | Gruppläsning #3

Soft Readings | Gruppläsning #3

Torsdag 22e October
kl 18-20

I samband med deras nuvarande utställning Soft Layers kommer Kristina Bengtsson och Michala Paludan att bjuda in publiken till att delta i tre gruppläsningar vid tre olika tillfälle.

Under dessa kommer de att titta på tre centrala punkter i fotografiets utveckling och gemensamt diskuterar hållningspunkter och riktningar. Varje session leds av Bengtsson och Paludan där de kommer att använda sina verk i utställningen som referenser och ankare för diskussionen. Varje session kommer vara cirka två timmar med pauser. Under utställningsperioden kommer texterna att finnas tillgängliga på Galleri Format och efter varje session tilläggs anteckningar från gruppläsningarna till text samlingen.

Den tredje och sista av dessa gruppläsningar kommer att hållas på Galleri Format torsdagen den 8 oktober kl 18. Under läsningen kommer vi att diskutera Martha Roslers text från 1981, In, Around, and Afterthoughts (on documentary photography).

Antalet platser är begränsade, skicka ett mail till fotografi[AT]galleriformat[DOT]nu för att boka en plats och få en kopia av texten.