Konstfilmsklubb: Maria Norrman

Konstfilmsklubb: Maria Norrman

Konstfilmsklubb
The Regiment & Swedness
filmer och samtal av Maria Norrman
12.6 kl 18

.
I sina filmer utforskar Maria Norrman mötet mellan egna och andras fantasier, ofta relaterat till hur kläder, kropp, identitet och genus tolkas och representeras. Hon undersöker hur historien kan användas som ett redskap för att relatera till sin omgivning men också som en strategi för att undantrycka den. Med nyfikenhet som drivkraft tittar hon närmare på grupper av människor som befinner sig i ytterkanten av mainstream-samhället eller som är engagerade i aktiviteter som kan upplevas malplacé när de sätts utanför sitt sammanhang.

I Konstfilmsklubben kommer Maria Norrman till Galleri Format och berättar om sitt konstnärskap samt visar filmerna The Regiment och Swedness. Filmerna är 15 min och 13 min långa. Vill du köpa popcorn, snacks och dricka? Kom 10 minuter innan vi börjar. Konstfilmsklubben har alltid fri entré och medlemmar bjuds på popcorn och dricka.

.

The Regiment
I filmen The Regiment intervjuar och fotograferar Norrman fem personer som all är med i en historisk reenactment-grupp. Genom rollspel och klädsel återskapar reenactmentgrupper historiska händelse och tidsperioder. Gruppen som Norrman träffar vill återskapa och klär sig likt medlemmar ur en tysk armé från 1940-talet. Samtidigt som Norrman fotograferar ställer hon frågor kring deras till synes kontroversiella val att återskapa denna mörka och skrämmande tiden i historien.

Swedness
I Swedness besöker Norrman ett midsommarfirande i svenskbyn Scandia i Minnesota USA. Hon dokumenterar vad som sker och är själv med i festen, men snarare än att med vana och tillhörighet delta i firandet, utövar hon den svenska kulturen så som den firas på andra sidan jorden. Norrmans egen bild av midsommar ställs mot svenskamerikanernas när hon berättar om många svenskars problematiska förhållande till svensk kultur.

.

Maria Norrman (f. 1987) bor och arbetar i Malmö. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola där hon tog sin masterexamen 2013.