Föreläsning – Susanne Fessé

Föreläsning – Susanne Fessé

Föreläsning med Susanne Fessé
Tisdag den 17 oktober kl 18.00
Fri entré! Föreläsningen hålls på svenska

.

Fotografi och video i vår omgivning ses ofta i form av reklambudskap, i sociala medier och på nyhetssidor på internet. Men kan fotografi och video som konst agera avbrytande i offentliga rum? Och kan platsen de visas på möjligen ge en extra laddning till verket? Till offentliga rum räknas traditionellt vägar, torg, gator, park eller hamnområden, parkeringshus, vänthallar eller innetorg som är tillgängliga för allmänheten. Digitala, sociala rum som Youtube, Facebook, Instagram och Twitter bör läggas till då de är samlingsplatser på internet för människor i vardagen.

Susanne Fessé kommer under kvällen på Fotogalleriet [format] berätta om hur det går till praktiskt att ställa ut fotografi och video i det offentliga rummet samt visa på olika exempel ur sin curatoriella praktik med tillfälliga platsspecifika verk där hon samarbetat med konstnärer som Julia Peirone, Björn Larsson, Ulf Lundin och Annica Karlsson Rixon.

Susanne Fessé är curator och konstvetare utbildad vid Stockholm universitet och Konstfack. Hon är ansvarig utgivare och grundare av Verk tidskrift tillsammans med Linda Bergman.

.

Bilden ovan är en stillbild från dokumentationsfilm: Mitt i Naturen av Björn Larsson, ljudsatt projicering av fotografi. Verket visades söndag 6 december 2015, kl. 15-17 vid Hornstull Strand under Liljeholmsbron i Stockholm.

.

Föreläsningen genomförs i samarbete med Sveriges Konstföreningar