Konstfilmsklubb: Jeuno Kim

Konstfilmsklubb: Jeuno Kim

KONSTFILMSKLUBB
Krabstadt – Whaled Women och Sex & Taxes
av Jeuno Kim och Ewa Einhorn
10.4 2018 kl 18.30

Under Galleri Formats allra första Konstfilmsklubb visar vi de två första delarna i den animerade serien Krabstadt av Jeuno Kim och Ewa Einhorn. Vi har den stora glädjen att ha Jeuno Kim på plats som efter visningen kommer berätta mer om projektet. Filmerna är 8 och 13 min långa.

Krabstadt är en fiktiv arktisk gränsort dit alla nordiska länder har skickat sina ”oönskade”. Den är befolkad av långtidsarbetslösa, asylsökande, invandrare och de som har för många obetalda räkningar. Krabstadt är en snedvriden spegel av vårt politiska system, sociala konventioner och livsstilar. I en kall och mörk värld där människor och antropomorfiska djur bor sida vid sida, arbetar de två komiska hjältarna Schlop-Schlop och KK på Utvecklingsdepartementet. Här tvingas de möta absurda byråkratiska realiteter, besvärliga invånare och fragila miljöer. Krabstadt är en serie korta animerade filmer som satiriserar byråkratisering av det moderna livet, post-socialdemokratiska motsägelser, aktuella politiska händelser och småstadsbagateller.

Del 1 Whaled Women (2013)
Schlop-Schlop och KK är två påfrestande kvinnor som arbetar på Utvecklingsdepartementet i Krabstadt, en liten stad i ett odefinierat arktiskt område. Dit sänder de nordiska länderna oönskade personer. En dag dyker några märkvärdiga varelser upp på stranden.

Del 2 Sex & Taxes (2015)
Vintern närmar sig Krabstad. Schlop Schlop och KK, försöker som de flesta invånarna skydda sig mot den fruktade vinterdepressionen med hjälp av stabssubventionerad porr. Men när de nya marknads- och hälsoreformerna släpper porren fri, dras Krabstadt in i ett förödande porrberoende. Schlop Schlop och KK försöker rädda staden och söker hjälp hos de omstridda Feministiska Institutet.

.

På Konstfilmsklubben visar vi filmer av svenska och internationella konstnärer. Ofta är filmskaparen på plats och berättar om bakgrunden och processen.

Konstfilmklubben har alltid fri entré och du kan köpa popcorn, dricka och godis på galleriet. Medlemmar i Galleri Format får en bägare popcorn, en dricka och en godisbit utan kostnad. Vill du bli medlem, läs mer här.