Visning – Hurricane season

Visning – Hurricane season

VISNING AV UTSTÄLLNINGEN
Hurricane season – Hannah Modigh
Lördag 7.4 kl 13.00
Visningen pågår i ca 30 min och hålls på engelska
Fri entré!

.

I den pågående utställningen Hurricane season skildrar Hannah Modigh mentala tillstånd av att vara mellan katastrofer. Med ett poetiskt bildspråk som präglas av en känsla för detaljer och kroppsspråk fångar hon omsorgsfullt stämningar och känslolägen. Hud och natur som tycks ha övergivits är ofta återkommande bildelement. I de förföriskt vackra fotografierna undersöker Modigh hur människor påverkas av sin omgivning. I Hurricane season befinner Modigh sig i södra USA, i delstaten Louisiana. Här, i detta flacka slättland, lever många av Nordamerikas fattigaste invånare. Under sex månader varje år råder här orkansäsong. Kraftiga stormar drar med jämna mellanrum in över slättlandet. Vissa är så starka att de kräver människoliv, ödelägger hem och skapar stora översvämningar.

Välkommen på visning av utställningen lördag 7.4 kl 13.00!

.

Foto: Hannah Modigh