Kommande: HDK-Valand // Various Works

Vernissage fredag 18.11 kl 17-20 Utställningen pågår 18.11 – 11.12 Various Works är den 8:e årliga utställningen på Galleri Format av masterstudenterna i Fotografi på HDK-Valand. Hulda Sif Ásmundsdóttir Jessica Ekström Johan F Källman Jošt Dolinšek Julian Slagman Mette Hultesjö Miina Anahita Peter Frodin Sonja Margrét Ólafsdóttir