Föreningen

Galleri Format är ett ideellt drivet galleri som funnits i Malmö sedan 1983. Vårt mål är att öka medvetandet kring konstnärligt och dokumentärt fotografi i regionen. Vi visar även fotobaserade medium som till exempel video och intresserar oss för utvecklingen av fotografi som uttrycksmedel. Genom konstnärssamtal, föreläsningar och workshops ökar vi kunskapen och utrymmet för diskussion och dialog kring samtida fotografi. Vi är idag en etablerad aktör i Malmös och Skånes kulturliv.

Vårt galleri är ca 150 m2 stort och är beläget på Claesgatan 14. Vi har ca sex utställningsperioder per år.
I anknytning till föreningen finns ett mörkrum för svartvit framkallning och kopiering. Klicka här för att läsa mer om hur du blir medlem.

På galleriet finns också ett fotobibliotek med utvalda böcker.

Galleri Format är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening, öppen för alla som är intresserade av fotografi.
Våra utställningar har alltid fri entré.

Organisationsnummer: 846501-1743
Bankgiro: BG676-6943

Galleri Format drivs med stöd av:

logor till hemsidan